Skip to content
Menu

Kurs dla uczniów dla klas 1-3 SP

Jak uczymy?

Dzieci uczą się w parach, w grupie bądź samodzielnie. Wykorzystują język obcy do komunikacji poprzez gry, piosenki, zabawy ruchowe, karty obrazkowe i odsłuchiwanie nagrań. Biorą też udział w projektach filmowych lub teatralnych. Nagrywają najciekawsze i najbardziej przydatne wyrażenia i zwroty. Robią to, by móc potem oglądać swoje filmy z rodzicami lub rodzeństwem.

Jak uczymy starsze dzieci?

Na zajęciach, oprócz słowa mówionego, pojawia się również słowo pisane.

WAŻNE

Po każdych zajęciach rodzic otrzymuje informację zwrotną o postępach dziecka w nauce (odrobionych pracach domowych, pracy na lekcji, wynikach kartkówek leksykalnych, ewaluacji).

dla-uczniow-klas-1-3-SP

Kurs dla uczniów klas 1 -3 SP

Zajęcia 2 x w tygodniu po 60 minut
65 spotkań w roku szkolnym
Grupy po 6-10 osób
Zestaw podręczników do nauki dla kursanta
Opieka metodyka szkoły
Stały kontakt lektora z rodzicami
Systematyczne badanie postępów dziecka

Cena kursu

2700 zł

+ opłata za pakiet materiałów (150 zł – płatne przy pierwszej racie)

Płatność ratalna

  • płatność w dziesięciu ratach miesięcznych – 270 zł
  • płatność w pięciu ratach – 540 zł
  • płatność w dwóch ratach – 1350 zł