Skip to content
Menu

SUCCESS SCHOOL

O szkole

Dlaczego nasza szkoła osiąga tak dobre wyniki?

Oto 3 filary, na których opiera się sukces naszej szkoły:

filar_1

METODY NAUKI

Uczymy własną metodą opierającą się na najnowszych osiągnięciach z dziedziny metodyki, dydaktyki i psychologii. Wdrażamy własne programy uwzględniające współczesne rozwiązania techniczne: programy komputerowe, sprzęt audio-video, urządzenia cyfrowe. Sięgamy po rozwiązania interaktywne, korzystając m.in. z internetu, filmów i autentycznych nagrań.

Równoważymy czas wypowiedzi lektorów i uczniów. Nasi kursanci mają mnóstwo okazji, by ćwiczyć mówienie. Dzięki temu robią szybsze postępy i widzą efekty swojej pracy.

Nasze lekcje to nie tylko nauka. To również czas spędzony w miłej i przyjaznej atmosferze. Zupełnie inaczej niż w tradycyjnej szkole.

filar_2

CEL NAUKI

Pomagamy rozwijać słownictwo na 3 różne sposoby: poprzez sporządzanie dokładnych notatek podczas lekcji udostępnianych online, za pomocą platformy online oraz podczas zajęć stacjonarnych. 

Traktujemy gramatykę jako narzędzia pomocne w komunikacji. Dlatego kładziemy nacisk na ćwiczenie czasów, trybów warunkowych i czasowników modalnych.

Łączymy słownictwo z gramatyką w taki sposób, by uczeń mógł szybko podjąć właściwą decyzję o tym, jakie słowa i struktury wybrać w danej sytuacji.

Przygotowujemy uczniów do egzaminów i certyfikatów międzynarodowych, zarówno tych ogólnych, jak i szkolnych.

filar_3

MOTYWACJA UCZNIA

Zaczynamy od ustalenia konkretnego celu, a następnie zmierzamy do niego wspólnie z uczniami. Dzięki sprecyzowaniu celu i nastawieniu na regularność nauki, osiągamy spektakularne wyniki.

Monitorujemy wiedzę i umiejętności uczniów, systematycznie przeprowadzając testy i kartkówki. Wyniki zapisujemy w elektronicznym dzienniku lekcyjnym.

Dzięki szczegółowej analizie wyników nauczania, uczniowie i rodzice uzyskują rzetelne informacje o aktualnym stopniu kompetencji językowych oraz o sposobach uzupełnienia ewentualnych braków wiedzy i umiejętności.

Na każdy dzień trwania kursu uczeń ma przygotowane ćwiczenia online do wykonania. Takie działanie motywuje ucznia do codziennej pracy z językiem.

Dołącz do nas!